เข้าร่วมแสดงสุนทรพจน์ภาษาจีน เนื่องในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ด.ช. ฐศิษฐ์ ภัทรพรไพศาล (เทียน) ชั้นป.4 โรงเรียนนานาชาติกลอรี่สิงคโปร์ ได้รับเชิญจากบริษัท นานมี จำกัด เข้าร่วมแสดงสุนทรพจน์ภาษาจีน เนื่องในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

On the 19th October 2017, Thian who attends Glory Singapore International school in P4 have been invited by Nanmee Books to give a Chinese oratory at the 2017 Book Expo held at Queen Sirikit National Convention Center.

二零一七年十月十九日,光辉新加坡国际学校小学四年级的天同学接受曼谷南美书店的邀请,于二零一七年在泰国诗丽吉皇后国家会议中心举办的书博会上登场致辞。

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top