ยินดีกับความสำเร็จของเพชร

การวางแผนสร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกหลาน เป็นสุดยอดความปรารถนาของพ่อแม่ผู้ปกครอง และครอบครัวข้าพเจ้าก็เป็นเช่นกัน
แต่การกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า และกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ มุมานะ กล้าหาญ อดทน ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ระหว่างการก้าวฝ่าอุปสรรคต่างๆที่มักจะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งยวด และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ผันแปรของลูกชายข้าพเจ้า เพชร
ย้อนมองไปยังอดีต เมื่อครั้งที่เพชรเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ การเรียนที่ไม่ประสบความสำเร็จ ทัศนคติที่เริ่มไม่เหมาะสม ไร้วิสัยทัศน์ และความก้าวร้าวที่เริ่มมากขึ้น เป็นสิ่งที่สร้างความหนักใจแก่ข้าพเจ้าและภรรยาเป็นอย่างยิ่ง และนั่นคือสิ่งผลักดันให้ครอบครัวข้าพเจ้าตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ เพชร ไปสู่พัฒนาการที่ดีขึ้นทั้งทางวิชาการ และด้านจิตใจ และก้าวไปยังเป้าหมายที่ดีขึ้น และนั่นคือก้าวแรกที่ได้ตัดสินใจให้ เพชร สมัครเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนานาชาติ กลอรี่ สิงคโปร์ สถานที่ ที่ช่วย อบรม บ่มเพาะ ให้ เพชร มีทัศนคติที่ดี มีวินัย มีวิสัยทัศน์และจิตใจที่เปิดกว้าง ดีงาม มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รักเพื่อนฝูง ครูบาอาจารย์ และที่สำคัญ เป็นนักเรียนที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จในการเรียน และการได้เข้าเรียนแพทย์ ในวิทยาลัยการแพทย์ มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง มหาวิทยาลัยที่ทั่วโลกขนานนามว่า เคมบริดจ์แห่งโลกตะวันออก และได้รับการจัดอันดับโดยสถาบันคิวเอส QS ให้อยู่อันดับ 4 ของเอเชีย และอันดับ 42 ของโลก ในปี 2023 หลังจบการศึกษาเพียงแค่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนนานาชาติ กลอรี่ สิงคโปร์ เท่านั้น เป็นสิ่งพิสูจน์ถึงความสำเร็จนี้ของ เพชร
สิ่งเหล่านี้คงเป็นไปไม่ได้ หากไม่ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ กลอรี่ สิงคโปร์ และด้วยความรัก ความผูกพัน การดูแลเอาใจใส่ การให้ความอบอุ่นและกำลังใจ โดยคณาจารย์ของโรงเรียน และสังคมที่เปิดกว้างในโรงเรียน จึงได้สร้างให้เกิดปาฏิหาริย์นี้ขึ้นได้ ซึ่งเมื่อแรกเริ่ม ครอบครัวข้าพเจ้า ไม่เคยคาดหวังว่า เพชร จะได้รับสิ่งดีๆมากมายเกินความคาดหมายเหล่านี้จากโรงเรียนนานาชาติ กลอรี่ สิงคโปร์
การเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ถือเป็นความท้าทายอย่างที่สุด เพราะ เพชร ต้องปรับการเรียนรู้ จากการใช้ภาษาไทย ไปเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยไม่มีพื้นฐานในภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเลย แต่ทางโรงเรียนก็ได้กรุณาช่วยให้กำลังใจ และช่วยเหลือตลอดเวลาที่ เพชร จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ และนั่นเป็นด่านแรกที่เป็นอุปสรรคที่สุดในการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ และเมื่อผ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พัฒนาการของเพชร ที่เกินจินตนาการที่เคยวาดไว้ก็เริ่มขึ้น
ในระดับประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 พัฒนาการ ทั้งทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และวิชาการต่างๆ เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างเด่นชัด รวมทั้งพัฒนาการด้านความคิดและจิตใจด้วย สิ่งนี้นำมาซึ่งความยินดีแก่ครอบครัวข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่ง
และแล้วปาฏิหาริย์ก็เริ่มขึ้นในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบปีการศึกษาพร้อมกับรางวัลนักเรียนที่มีพัฒนาการที่ดีเด่น ที่เพชรได้รับ และเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพชรได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่น ซึ่งสร้างความปิติยินดียิ่งต่อครอบครัวของผม นับว่าเป็นพัฒนาการที่ก้าวกระโดดที่น่าตื่นเต้นยิ่ง
และสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นอีก เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพชร ได้คะแนนยอดเยี่ยมมาก แบบที่ข้าพเจ้าและภรรยาไม่เคยคาดถึง ซึ่งเป็นการยากที่จะทำให้ดีขึ้นกว่านี้ แต่ เพชร ก็ยังสร้างสถิติใหม่ที่น่าตื่นเต้นยินดีกว่าเดิมได้อีก เมื่อจบชั้นมัธยมการศึกษาปีที่ 4 พร้อมคะแนนที่ยอดเยี่ยมกว่าเดิม ซึ่งสำหรับครอบครัวข้าพเจ้าแล้ว มันไม่น่าจะเป็นไปได้ และถือเป็นปีสุดท้ายที่ เพชร ใช้ชีวิตนักเรียนในสถาบันการศึกษาอันทรงเกียรตินี้ ที่มีคุณูปการต่ออนาคตของ เพชร ยิ่ง
และนั่นเป็นสะพานที่ให้ เพชร ก้าวข้ามไปยังสิ่งที่ดีขึ้น ประดับปีกให้ เพชร ได้บินในมุมมองที่สูงขึ้น กว้างไกลขึ้น เมื่อ เพชร ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ ในวิทยาลัยการแพทย์ มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง
และนั่นเป็นวิถีชีวิตนักเรียนของ เพชร เมื่อได้มีโอกาสศึกษา เล่าเรียน บ่มเพาะ ในโรงเรียนนานาชาติ กลอรี่ สิงคโปร์ ที่สร้างสรรค์ ผลักดันให้ เพชร จากดิน สู่ดาว ได้สำเร็จ
ข้าพเจ้าและครอบครัว จึงถือโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ ทางโรงเรียนนานาชาติ กลอรี่ สิงคโปร์ คณะครูบาอาจารย์ ทีมงาน เพื่อนฝูง รุ่นพี่รุ่นน้อง ที่มีส่วนผลักดันให้ เพชร เป็น เพชร ในปัจจุบัน
และข้าพเจ้าคาดหวังว่า นักเรียนในรุ่นต่อๆไป จะสามารถ ประสบความสำเร็จในการศึกษา เช่นเดียวกับ เพชร ภายใต้การดูแลเอาใจใส่จากโรงเรียนนานาชาติ กลอรี่ สิงคโปร์
และท้ายที่สุด ข้าพเจ้าขออธิษฐานให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ ทั้งในหน้าที่การงาน การศึกษา และชีวิตครอบครัว ด้วยเทอญ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top